Gouda Bouwt

Gouda Bouwt: praktische info en extra levensbagage voor jongeren

Altijd doen er veel jongeren, trainees en stagescholieren mee aan Huttenbouwdorp Noorderhout. Zij krijgen uiteraard specifieke begeleiding, ook steeds meer van ervaren leeftijdgenoten. Dat werkt bijzonder goed. We zijn ook trots dat dit jaar een aantal oud huttenbouwers, die als kind vroeger hebben meegedaan en de afgelopen jaren hebben meegeholpen, nu zelf activiteiten gaan organiseren.We zullen dit jongerenprogramma gaan uitbouwen naar ‘Gouda Bouwt’. Daarover later meer … !