Module

Door de ICT-commissie en onze sponsor  http://www.ebenefits.nl  is speciaal voor het huttenbouwdorp een inschrijvings-, logo ebenefitsadministratie en betalingsmodule gemaakt. Dit maakt de inschrijving en betaling veel eenvoudiger. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun geweldige en belangeloze inzet en ondersteuning.

Via de link komt u bij de beveiligde inschrijvings-, administratie én betaalmodule. U kunt hier uw kind(eren) aanmelden, vrijwilligers aanmelden, extra bestellingen doen en uw kind(eren) aanmelden voor de verschillende activiteiten.

Indien u vorig jaar hebt meegedaan worden de gegevens opgehaald. U kunt deze dan aanpassen voor dit jaar.