Start van Gouda Bouwt !

De voorbereidingen voor het Huttenbouwdorp Noorderhout 2016 zijn zo goed als gereed. Dit jaar zijn er veel veranderingen: onder andere krijgen trainees en stagescholieren dit jaar een eigen training en programma: Gouda Bouwt! .

Ervaren trainers uit Rotterdam en Gouda gaan met praktische trainingen en activiteiten trainen op samenwerken, begeleiden, zelfvertrouwen, communiceren en bewustzijn. Zo zijn er de week vóór het Huttenbouwdorp vier leuke en leerzame trainingssessies.

Trainees en stagescholieren van Gouda Bouwt hebben tijdens het huttenbouwdorp een eigen t-shirt. Op de slotdag (donderdag 18 augustus) zullen ze onder leiding van Niels van Sport.Gouda de slotactiviteit begeleiden. Wat dat is gaan we niet verklappen … En na afloop krijgen de deelnemers een certificaat.

Partners van GoudaBouwt zijn Sport.Gouda, Fynder Zelfredzaamheid, Buro Zeker&Vast en Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

Meedoen? Meer weten? Kijk op http://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/informatie/gouda-bouwt/, straks ook met een eigen website.