Nieuws

Leuk dat er weer zoveel aanmeldingen zijn!

Gouda, 8 mei 2021

Beste kinderen, ouders en vrijwilligers,

Leuk dat er weer zoveel aanmeldingen zijn! Ondanks alle begrijpelijke corona onzekerheden en nog onbekende vakantieplannen hebben veel kinderen zich al ingeschreven. Veel bekende namen weer, maar ook veel nieuwe huttenbouwers.

Jeroen, een van onze supervrijwilligers, gaat deze maand al beginnen met de hutindeling. Een hele klus, want bij de meeste inschrijvingen is een voorkeur opgegeven wie bij wie wil. Maar vrijwel altijd lukt het om met alle voorkeuren rekening te houden. Er wordt bij de hutindeling overigens niet alleen gekeken naar voorkeuren, maar bijvoorbeeld ook naar de leeftijd.

We gaan nu een hutindeling maken voor 36 hutten en houden nog 5 hutten in reserve. De inschrijving blijft dus nog even open staan.

De voorbereidingen verlopen verder goed. Er is al overleg geweest met de gemeente, onder andere of en zo ja welke corona maatregelen eventueel kunnen gaan gelden.

Ook zijn er al enkele grote houtleveranties gepland. Er kan dus straks flink getimmerd worden!

Alle inschrijvers krijgen binnenkort bericht over de definitieve deelname.

Met vriendelijke houtgroet,
Team Huttenbouwdorp Noorderhout

 


 

 

Huttenbouwdorp / Zomerdagendorp Noorderhout 2020 stormachtig maar wel geslaagd

Beste kinderen, ouder/verzorgers, vrijwilligers, trainees, stagescholieren, stafleden,

 

Anders dan anders, wel geslaagd

Eerlijk gezegd hadden we ons 10-jarig jubileum anders voorgesteld …. De woensdag hebben we zelfs moeten afgelasten vanwege de regen en de storm. Maar ondanks de corona maatregelen en het slechte weer is het toch een geslaagd feest geworden. We horen gelukkig tot dusver alleen maar positieve geluiden van jong en oud. Volgend jaar kan er hopelijk weer een ‘echt’ huttenbouwdorp komen waarbij de kinderen ook kunnen blijven slapen in de eigen hut.

Extra attractie: Bungee Trampoline

Vanwege het jubileum hadden we als extra attractie de Bungee Trampoline. Deze was zeer populair en de kinderen waren unaniem dat de trampoline volgend jaar moet terugkomen … we hebben er zelf ook al over nagedacht maar we gaan nog niets verklappen ….

Corona nazorg

Voor zover wij hebben gezien zijn de corona maatregelen meer dan voldoende opgevolgd. Ieder dank voor de medewerking. Als u of uw kind(eren) komende tijd corona gerelateerde klachten krijgen, moet u zich laten testen. Bij een positieve test verzoeken wij u om contact op te nemen met de organisatie. In overleg met de gemeente zal naar bevind van zaken gehandeld worden.

Kijk en like nog even op Facebook!

Op onze facebook pagina https://www.facebook.com/HuttenbouwdorpNoorderhout hebben we enkele leuke foto’s geplaatst.

Ook dank aan de sponsors

Gelukkig ondersteunen elk jaar weer vele sponsors ons. Dit jaar willen wij de volgende sponsors speciaal in het zonnetje zetten: Wijngo met dank voor de snelle service, Supermarkt Plus aan het Hogendorpplein voor de prima service, alle medewerkers van de gemeente Gouda en Cyclus en Promen voor hun inzet en flexibiliteit, en Migag Koreaans eten aan de Markt voor het heerlijke eten.

Dank voor het meehelpen

Ook dit jaar waren er weer veel vrijwilligers die extra hebben meegeholpen. Onze dank hiervoor! Als vrijwilligersorganisatie kunnen wij niet zonder de hulp van de ouders en stafleden en alleen met elkaar kan het elk jaar weer een succes worden. Veel dank weer aan de EHBO Vereniging Gouda.

Graag weer tot ziens …

De vakantie is voorbij, iedereen dank voor de mooie tijd met elkaar, iedereen graag weer tot ziens, en bewaar de goede herinneringen en graag weer tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,

Organisatie Huttenbouwdorp / Zomerdagendorp Noorderhout

 

 


 

Woensdagmiddag gaat ook niet door, morgen donderdag gaat wél door

 

Beste kinderen, ouders, vrijwilligers,

 

Woensdagmiddag óók geen programma

Gezien de slechte weersverwachtingen is besloten dat het programma óók vanmiddag niet doorgaat. Dit bericht zou om 12 uur worden gepubliceerd, maar de afgelasting vanmiddag wordt nu al bekend gemaakt. Gisteravond werd al bekend gemaakt dat er vandaag geen ochtendprogramma zou zijn.

 

Nadere info voor NG’s en staf

Ook voor de NG’s, trainees en stagescholieren is er vanmiddag geen programma. Voor de staf is vanavond wel gezamenlijk eten, hierover komt nog groepsinformatie.

 

Morgen donderdag 27 augustus gaat wél door

Voor morgen donderdag zijn de vooruitzichten gelukkig beter. Het programma zal daarom dan ’s ochtends gewoon starten.

 • Alle kinderen worden in de toegestuurde bloktijden van de groepen verwacht.
  De ochtend ouder/vrijwilligers graag weer uiterlijk om 9.00 uur aanwezig.
  De middag ouder/vrijwilligers worden om uiterlijk 12.30 uur verwacht.
 • De NG’s, trainees en stagescholieren worden morgenochtend om 8.00 uur verwacht, omdat we dan de tenten weer gaan opzetten.
 • Staf uiterlijk 8.30 uur aanwezig.
 • Het gezamenlijk eten voor de kinderen gaat ook gewoon door, van 15.30 uur tot 16.30 uur. Dit jaar is er helaas hierbij geen bezoek van ouders en familie mogelijk, vanwege de corona maatregelen.
 • Graag aan de kinderen morgen een hamer meegeven.
 • En graag een eigen drinkbeker meegeven.
 • We hebben nog twee aquabanen en ook de bungee trampoline zal er morgen zijn.

 

Laten we er met elkaar morgen een feestelijke en meer zonnige laatste huttenbouwdag van maken!

Dank voor alle begripvolle reacties …

Met vriendelijke groet,
Huttenbouwdorp Noorderhout
06 239 56 999

 


 

Woensdagochtend gaat vanwege weersverwachtingen helaas niet door

Beste ouders, beste kinderen, beste vrijwilligers,

 

Vandaag begonnen

Vandaag zijn we dan met alle kinderen en vrijwilligers dan toch echt van start gegaan. Niet met een echt huttenbouwdorp maar met drie dagen met sport en spel. Alle extra activiteiten zijn weer een succes en gelukkig hoorden we veel positieve reacties van de kinderen.

Morgenochtend woensdagochtend gaat NIET door

Echt jammer is alleen het slechte weer. Ook voor morgenochtend zijn de weersverwachtingen dermate slecht, dat wij hebben besloten dat er MORGENOCHTEND WOENSDAGOCHTEND GEEN ACTIVITEITEN ZIJN. Kinderen en vrijwilligers hoeven dus morgenochtend niet te komen.

Doorgang woensdagmiddag wordt morgen 12.00 uur besloten

Morgenmiddag zijn de vooruitzichten wat beter. We zullen rond het middaguur besluiten wat verstandig is. Of het gaat morgenmiddag ook niet door. Of we gaan de vier aquabanen gebruiken en ook de kinderen extra laten timmeren. Dan starten we om 13 uur. WE LATEN DAT WETEN VIA DE NIEUWSMAIL, WEBSITE EN FACEBOOK PAGINA. In alle gevallen staat de gezondheid en veiligheid van de kinderen en de vrijwilligers voorop.

Donderdag gaat door

Omdat de weersverwachtingen voor as. donderdag beter zijn gaat het programma voor die dag in beginsel gewoon door.

Jammer maar het beste voor de kinderen

We vinden het erg jammer maar kunnen gezien de weersverwachtingen geen ander besluit nemen. Wij hopen op ieders begrip.

Morgenmiddag dus nieuwe informatie

Morgenmiddag rond 12 uur komt er dus een nieuw bericht. U kunt altijd bellen voor nadere informatie.

Met vriendelijke groet,
Organisatie Huttenbouwdorp / Zomerdagendorp Noorderhout
06 239 56 999

 


 

Inschrijving start as. woensdag 22 juli om 17 uur !

We hebben nog overleg met de gemeente Gouda, maar gisteren is bekend geworden dat ons collega huttenbouwdorp Goverwelle, met wie wij al lang en goed samenwerken, een vergunning van de gemeente Gouda heeft gekregen. Dat maakt het waarschijnlijk dat ook het Huttenbouwdorp/Zomerdagendorp Noorderhout een vergunning zal krijgen. Dus … alles uiteraard nog onder voorbehoud dat we de vergunning krijgen … maar de inschrijving zal starten as. woensdag 22 juli om 17.00 uur. Het inschrijvingsformulier zal dan geplaatst worden op https://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/huttenbouwdorp/inschrijven/. De data zijn dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 augustus 2020, dat is in de laatste week van de zomervakantie.

Jongeren, trainee’s en maatschappelijke stagiaires zijn ook welkom! Eerder meegedaan als bouwer? Of je zoekt een leuke stageplaats? Of je wilt je vakantie leuk en zinvol besteden? Schrijf je dan ook in! Er zijn al altijd veel leeftijdgenoten en de sfeer is altijd prima.

We hopen op een zonnige, mooie en leuke afsluiting van de zomervakantie … !

Gouda, 17 juli 2020