Hutindeling wordt toegestuurd

Beste ouders en kinderen,

De voorlopige hutindeling is gemaakt. Binnenkort krijgen alle ouders een mail met de hutindeling, overigens alleen van de hutten waar uw eigen kind(eren) in zit(ten).

Met zomerse bouw- en timmergroet,

Staf Huttenbouwdorp Noorderhout