Voorbereidingen gaan goed

 

Beste ouders, vrijwilligers én kinderen,

De voorbereidingen gaan ook dit jaar weer goed.

Als staf hebben we alles doorgesproken, de gemeente heeft bericht dat ze de Evenementenvergunning gaan geven, we hoeven nog maar één grote partij hout binnen te krijgen, er zijn nieuwe sponsors én …

… alle kinderen heb inmiddels hun hutnummer ontvangen. Hebben jullie al op de plattegrond gekeken waar je hut staat … !?

Het informatieboekje is ook klaar, de planning is dat u dat in augustus in de bus krijgt. Daar zitten ook de QR-pasjes bij en eventueel bestelde beschermzooltjes.

En nu maar hopen op mooi weer …