Woensdagmiddag gaat ook niet door, morgen donderdag gaat wél door

 

Beste kinderen, ouders, vrijwilligers,

 

Woensdagmiddag óók geen programma

Gezien de slechte weersverwachtingen is besloten dat het programma óók vanmiddag niet doorgaat. Dit bericht zou om 12 uur worden gepubliceerd, maar de afgelasting vanmiddag wordt nu al bekend gemaakt. Gisteravond werd al bekend gemaakt dat er vandaag geen ochtendprogramma zou zijn.

 

Nadere info voor NG’s en staf

Ook voor de NG’s, trainees en stagescholieren is er vanmiddag geen programma. Voor de staf is vanavond wel gezamenlijk eten, hierover komt nog groepsinformatie.

 

Morgen donderdag 27 augustus gaat wél door

Voor morgen donderdag zijn de vooruitzichten gelukkig beter. Het programma zal daarom dan ’s ochtends gewoon starten.

 • Alle kinderen worden in de toegestuurde bloktijden van de groepen verwacht.
  De ochtend ouder/vrijwilligers graag weer uiterlijk om 9.00 uur aanwezig.
  De middag ouder/vrijwilligers worden om uiterlijk 12.30 uur verwacht.
 • De NG’s, trainees en stagescholieren worden morgenochtend om 8.00 uur verwacht, omdat we dan de tenten weer gaan opzetten.
 • Staf uiterlijk 8.30 uur aanwezig.
 • Het gezamenlijk eten voor de kinderen gaat ook gewoon door, van 15.30 uur tot 16.30 uur. Dit jaar is er helaas hierbij geen bezoek van ouders en familie mogelijk, vanwege de corona maatregelen.
 • Graag aan de kinderen morgen een hamer meegeven.
 • En graag een eigen drinkbeker meegeven.
 • We hebben nog twee aquabanen en ook de bungee trampoline zal er morgen zijn.

 

Laten we er met elkaar morgen een feestelijke en meer zonnige laatste huttenbouwdag van maken!

Dank voor alle begripvolle reacties …

Met vriendelijke groet,
Huttenbouwdorp Noorderhout
06 239 56 999

 


 

Woensdagochtend gaat vanwege weersverwachtingen helaas niet door

Beste ouders, beste kinderen, beste vrijwilligers,

 

Vandaag begonnen

Vandaag zijn we dan met alle kinderen en vrijwilligers dan toch echt van start gegaan. Niet met een echt huttenbouwdorp maar met drie dagen met sport en spel. Alle extra activiteiten zijn weer een succes en gelukkig hoorden we veel positieve reacties van de kinderen.

Morgenochtend woensdagochtend gaat NIET door

Echt jammer is alleen het slechte weer. Ook voor morgenochtend zijn de weersverwachtingen dermate slecht, dat wij hebben besloten dat er MORGENOCHTEND WOENSDAGOCHTEND GEEN ACTIVITEITEN ZIJN. Kinderen en vrijwilligers hoeven dus morgenochtend niet te komen.

Doorgang woensdagmiddag wordt morgen 12.00 uur besloten

Morgenmiddag zijn de vooruitzichten wat beter. We zullen rond het middaguur besluiten wat verstandig is. Of het gaat morgenmiddag ook niet door. Of we gaan de vier aquabanen gebruiken en ook de kinderen extra laten timmeren. Dan starten we om 13 uur. WE LATEN DAT WETEN VIA DE NIEUWSMAIL, WEBSITE EN FACEBOOK PAGINA. In alle gevallen staat de gezondheid en veiligheid van de kinderen en de vrijwilligers voorop.

Donderdag gaat door

Omdat de weersverwachtingen voor as. donderdag beter zijn gaat het programma voor die dag in beginsel gewoon door.

Jammer maar het beste voor de kinderen

We vinden het erg jammer maar kunnen gezien de weersverwachtingen geen ander besluit nemen. Wij hopen op ieders begrip.

Morgenmiddag dus nieuwe informatie

Morgenmiddag rond 12 uur komt er dus een nieuw bericht. U kunt altijd bellen voor nadere informatie.

Met vriendelijke groet,
Organisatie Huttenbouwdorp / Zomerdagendorp Noorderhout
06 239 56 999

 


 

Inschrijving start as. woensdag 22 juli om 17 uur !

We hebben nog overleg met de gemeente Gouda, maar gisteren is bekend geworden dat ons collega huttenbouwdorp Goverwelle, met wie wij al lang en goed samenwerken, een vergunning van de gemeente Gouda heeft gekregen. Dat maakt het waarschijnlijk dat ook het Huttenbouwdorp/Zomerdagendorp Noorderhout een vergunning zal krijgen. Dus … alles uiteraard nog onder voorbehoud dat we de vergunning krijgen … maar de inschrijving zal starten as. woensdag 22 juli om 17.00 uur. Het inschrijvingsformulier zal dan geplaatst worden op https://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/huttenbouwdorp/inschrijven/. De data zijn dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 augustus 2020, dat is in de laatste week van de zomervakantie.

Jongeren, trainee’s en maatschappelijke stagiaires zijn ook welkom! Eerder meegedaan als bouwer? Of je zoekt een leuke stageplaats? Of je wilt je vakantie leuk en zinvol besteden? Schrijf je dan ook in! Er zijn al altijd veel leeftijdgenoten en de sfeer is altijd prima.

We hopen op een zonnige, mooie en leuke afsluiting van de zomervakantie … !

Gouda, 17 juli 2020

 


 

Aanvraag voor drie dagen buitenactiviteiten

Beste ouders en kinderen,

Zoals bekend heeft de overheid de corona maatregelen versoepeld. Ook de gemeente Gouda heeft alle organisatoren eind juni laten weten, dat kinderevenementen in augustus weer zijn toegestaan onder andere indien aan specifieke gezondheidsmaatregelen is voldaan. We hebben daarom een plan ingediend voor een alternatief zomerevenement, “Huttenbouwdorp/Zomerdagen Noorderhout 2020”, met drie dagen allerlei buitenactiviteiten. De gemeente is positief over onze plannen en hard aan het werk met alle vergunningstechnische zaken.

 • De data zijn dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 augustus 2020, dat is in de laatste week van de zomervakantie.
 • De locatie is als altijd de geweldige Natuurspeelplaats Noorderhout.
 • Activiteiten: vier aquabanen op woensdag, Expeditie Robinson, veel sport en spel, bijenhotels en bijenballen maken, kindercircus, levend stratego, lasergamen, de Bungee Trampoline op de donderdag, zandkastelen maken en een timmerplaats met hout en spijkers voor wie toch wil timmeren. De donderdag sluiten we weer traditioneel af met gezamenlijk eten.
 • Dit jaar dus geen echt huttenbouwen met allemaal hutten. Ook blijven de kinderen dit jaar niet slapen. Maar we hopen zo toch nog een paar leuke dagen voor jong en oud te kunnen organiseren!

Er zal een aantal preventie maatregelen gelden, vooral voor de volwassenen, waarover later meer. Ook is het aantal kinderen kleiner dan normaal. Alles is uiteraard nog onder voorbehoud, maar dan bent u op de hoogte. Zodra de inschrijving start krijgt iedereen bericht.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout

Gouda, 11 juli 2020

 


 

Zomerdagen Noorderhout 2020 ….

Beste ouders, kinderen, vrijwilligers,

Zoals bekend zijn vanwege de corona maatregelen grootschalige evenementen vooralsnog niet toegestaan. Hiervoor hebben wij alle begrip: ook wij vinden dat er geen onnodige gezondheidsrisico’s genomen kunnen worden.

Maar in overleg met de gemeente Gouda hebben we een plan ingediend voor een leuk en kleinschalig ‘Zomerdagen Noorderhout 2020′ voor de kinderen, met allerlei activiteiten in de buitenlucht. Het zal in de laatste week van de zomervakantie zijn en op de Natuurspeelplaats Noorderhout.

In het plan zijn ook corona voorzorgsmaatregelen genoemd. Die gaan we bespreken met de gemeente en andere instanties. Alles is dus nog onder voorbehoud: uiteindelijk bepalen de corona risico’s of de gemeente toestemming geeft.

Heeft u nog ideeën? Stuur uw suggesties naar contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl.

We houden u (en de kinderen) op de hoogte ….

NB De Bungee Trampoline is er bij ….

 

 

 

 

Gouda, 11 juni 2020


 

Bericht over huttenbouwdorp 2020

Beste ouders, kinderen, vrijwilligers,

Het Huttenbouwdorp Noorderhout is altijd in de laatste week van de zomervakantie, dat is dit jaar in de laatste week van augustus. Onlangs heeft de regering bekend gemaakt dat alle evenementen tot en met eind augustus niet zijn toegestaan. Hiermee wil de regering de verdere verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk tegengaan. Ook de gemeente Gouda volgt deze richtlijn.

Dat betekent dat volgens deze richtlijnen het huttenbouwdorp dan niet kan doorgaan. We hebben uiteraard alle begrip voor deze maatregel. Het is natuurlijk jammer, alleen al omdat we horen dat veel kinderen toe zijn aan een vakantie buiten. Maar er zijn nu belangrijker zaken in de wereld en net als ieder proberen wij om gezondheidsrisico’s zo veel als mogelijk te beperken.

Hoe de bestrijding van het coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen zich zullen ontwikkelen is nog onbekend. Mogelijk dat er voor de kinderen in de basisschool leeftijd een versoepeling komt, of dat we later dit jaar een alternatief feestelijk kinderevenement organiseren, maar veiligheid en gezondheid voor ieder zullen ook dan voorop staan. We wachten voorlopig de verdere ontwikkelingen en richtlijnen van de overheid en het RIVM af en houden u uiteraard op de hoogte. Ieder veel sterkte toegewenst.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout

30 april 2020

 


 

Inschrijving uitgesteld

Beste ouders, kinders, vrijwilligers, trainees, maatschappelijke stagiaires,

We hebben ons afgevraagd of we nu dit bericht over het huttenbouwdorp komende zomer moeten plaatsen. Wij zijn ons er van bewust dat er momenteel belangrijker zaken spelen. Maar we denken er goed aan te doen om u in ieder geval te informeren.

Ongewone tijden

In het gehele land zijn er door de overheid maatregelen afgekondigd om de gevolgen van het corona virus zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zullen zo is de verwachting voorlopig van kracht blijven. Ook als bewonersorganisatie hebben wij veel activiteiten stopgezet (vervoer, zorg, waarschijnlijk koningsdag, bijeenkomsten, enz.). Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen is begrijpelijk bezig in het hier en nu.

Afwegingen

Op dit moment heeft de gemeente alle evenementen afgelast. Het Huttenbouwdorp Noorderhout is over een half jaar, in de laatste week van de zomervakantie in augustus. Ons streven is om het huttenbouwdorp toch te laten doorgaan, uiteraard als het dan kan en mag.

Mogelijk zijn dan nog steeds veiligheidsmaatregelen van kracht. Uiteraard zullen we dan het zomerevenement alsnog afgelasten. Dat gaat in overleg met de gemeente en op basis van de adviezen van de overheid, waarbij er geen risico wat betreft de gezondheid van jong en oud wordt genomen.

Maar mogelijk is de situatie in ons land rond het corona virus dan verbeterd. Als de gemeente dan toestemming geeft, kan het Huttenbouwdorp Noorderhout doorgaan. Het is bij alles wat er in de wereld gebeurd en bij alle zorgen nu wellicht ook goed dat we ons blijven richten op iets positiefs in de toekomst.

Inschrijving later

In ieder geval willen we de inschrijving voorlopig uitstellen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en adviezen van de overheid kunnen we de inschrijving alsnog starten. Informatie hierover zal worden gepubliceerd op website en facebook pagina. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt.

Wij hopen op uw begrip en wensen ieder sterkte komende tijd.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout
06 239 56 999
contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl

 


 

Huttenbouwdorp Noorderhout 10 jaar en dus reden voor een feest !

Beste kinderen, beste ouders, beste vrijwilligers,

Jubileum !

Dit jaar zal het Huttenbouwdorp Noorderhout voor de 10de achtereenvolgende keer worden gehouden, een jubileum dus, dat we graag extra feestelijk gaan vieren met elkaar, met jong en oud. De voorbereidingen zijn al begonnen en er zijn al enkele leuke, goede, nieuwe ideeën voor het programma en nog meer extra activiteiten bedacht.

Laatste week van de zomervakantie

Het is ook dit jaar in de laatste week van de zomervakantie, van maandag 24 tot en met donderdag 27 augustus 2020. Woensdagnacht is het weer blijven slapen, op de donderdag-namiddag is er het feestelijk slotprogramma. Huttenbouwdorp Noorderhout is er voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 uit vooral Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord, maar iedereen uit Gouda doet mee. De locatie is de geweldige Natuurspeelplaats Noorderhout.

Noorderhout App
De nieuwe scan app heeft vorig jaar prima gewerkt. Ook dit jaar krijgt iedereen een eigen QR-pasje: er zullen dit jaar leuke functies bijkomen. Bij de inschrijving (wanneer die start wordt nog bekend gemaakt) is eenvoudig gelijk te betalen.

Weet je al een leuke naam voor je hut !?!!
Als je al weet met wie je samen een hut gaat bouwen, met klasgenootjes, vriendjes/vriendinnetjes of broertjes/zusjes …. verzin alvast een mooie naam voor je eigen hut want straks bij de inschrijving …. !!

Ook meehelpen met de Staf !?
Al jaren is er een vast en enthousiast team van vrijwilligers dat elk jaar het huttenbouwdorp op de geluidswal, vlakbij het winkelcentrum, organiseert. We zijn nu met z’n dertigen maar gezien de groei zijn extra stafleden van harte welkom. De vergaderingen zijn bij ons altijd zeer gezellig … Meehelpen, meedenken, mee-organiseren? Laat het weten via contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl of bel met 06 239 56 999.

Meer weten !?
Informatie via de nieuwsmail ontvangen? Weten wanneer de inschrijving start? Houdt deze website in de gaten, kijk op www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl of stuur een mail naar contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl.

Met vriendelijke groet,
en graag weer tot ziens!
Team Huttenbouwdorp Noorderhout

 


 

Volgend jaar Tiende Huttenbouwdorp Noorderhout !

In 2011 begonnen we als bewonersorganisatie/wijkteam een huttenbouwdorp op de nieuwe Natuurspeelplaats Noorderhout. Het was voor de kinderen een groot succes, reden om natuurlijk door te gaan. In al die jaren daarna hebben we elke zomervakantie een feestelijk huttenbouwdorp voor jong en oud mogen organiseren. Het huttenbouwdorp is inmiddels uitgegroeid tot een feestelijk en relaxt zomerevenement voor jong en oud, met een grote en enthousiaste staf. Volgend jaar in 2020 is er weer een Huttenbouwdorp Noorderhout … Als altijd is het in de laatste week van de zomervakantie, van 24 tot en met 27 augustus. In 2020 wordt het de 10de keer dus er komt zeker iets bijzonders … alvast aanmelden om mee te doen, te helpen, te denken … !?  Bij ons altijd leuk, zeer gezellig en heel lekker eten … Over de start van de aanmelding volgt natuurlijk nog nieuws …