Verzekering

Veiligheid

Er is uitgebreid Veiligheids- en Calamiteitenplan opgesteld. Ook is voorzien in een ontruiming naar vier nabijgelegen locaties. Daarnaast stelt de gemeente Gouda voorwaarden bij de vergunningverlening, die ook gericht zijn op een veilig zomerevenement. Uiteraard volgen we die voorwaarden op. Verder is er altijd bewaking en toezicht op het terrein, ook ’s nachts. Om de natuurspeelplaats staan hekken. Het huttenbouwdorp is gedurende de week niet vrij toegankelijk. De organisatie heeft korte lijnen met de verschillende (hulpverlenende) instanties.

 

Verzekering

We hopen natuurlijk dat er niets gebeurd, maar voor de zekerheid is er een zeer uitgebreide verzekering afgesloten. Voor én de kinderen én voor de vrijwilligers. Voor nadere informatie kunt u bellen.

 

Eigen verzekering

Uiteraard heeft u een eigen ziektekostenverzekering, die ook voor uw kinderen geldt.

 

 

 

 

 

 

 

.