Verzekering

Veiligheid

Mede omdat de gemeente Gouda het Huttenbouwdorp Noorderhout heeft aangewezen als B-evenement, zijn er voorwaarden verbonden aan de vergunningverlening. Zo is een uitgebreid Veiligheids- en Calamiteitenplan opgesteld en is voorzien in een ontruiming naar nabijgelegen locaties voor het geval dat. Verder is er altijd bewaking en toezicht op het terrein, ook ’s nachts. Om de natuurspeelplaats staan hekken, die zorgen voor een veilige omgeving voor jong en oud. Het huttenbouwdorp is gedurende de huttenbouwweek bovendien niet vrij toegankelijk. De organisatie heeft daarnaast korte lijnen met de verschillende (hulpverlenende) instanties.

 

Verzekering

We hopen natuurlijk dat er niets gebeurd, maar voor de zekerheid is er een Evenementen verzekering afgesloten. Voor nadere informatie kunt u bellen.

 

Eigen verzekering en eigen risico

Dat betekent uiteraard niet dat de organisatie voor alle letsel en schade aansprakelijk is. Een zeker eigen risico bij deelname aan een huttenbouwdorp is aan de aard van de activiteit verbonden. Uiteraard heeft u een eigen ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering, die ook voor uw kinderen geldt.

 

 

 

 

 

 

 

.