Sociale Veiligheid

Groene hesjes voor hulp en ondersteuning

Bij Huttenbouwdorp Noorderhout is er begeleiding voor kinderen, ouders en staf. Ze zijn herkenbaar aan de groene hesjes en hebben onder andere ervaring in kinderbegeleiding en/of kinderhulp.

 

Sociale Veiligheid

Er is een uitgebreid Handboek Sociale Veiligheid, met onder huisregels en de meldcode. Stafleden dienen een VOG te overleggen, zo ook gedragsregels te onderschrijven. Doel is het waarborgen van een veilige sfeer voor iedereen tijdens het huttenbouwdorp.

 

Extern vertrouwenspersoon

Aan het Huttenbouwdorp Noorderhout is een officiƫle en gecertificeerde vertrouwenspersoon verbonden. Zi heet Ellen Boere en is bereikbaar via info@ellenboere.nl. Iedereen kan vertrouwelijk met haar contact opnemen in geval van ongewenste omgangsvormen en een sociaal onveilige omgeving. Alle deelnemers aan het Huttenbouwdorp Noorderhout krijgen hierover apart informatie.

 

Klachtenregeling

Indien een vrijwilliger of ouder/verzorger van een deelnemend kind een klacht heeft over een situatie die zich heeft voorgedaan bij het huttenbouwdorp, kan zij tot twee maanden nadien een schriftelijke klacht indienen bij de Stichting Huttenbouwdorp Noorderhout. Het bestuur van deze stichting zal binnen twee maanden een schriftelijke reacties geven, waarin zij haar besluit of standpunt weergeeft en deze met redenen toelicht. Uitgangspunt zijn daarbij onder andere wet- en regelgeving, statuten en huishoudelijk reglement. Indien gewenst of nodig kunnen derden worden geraadpleegd voor een nader onderzoek, advies of mening. Tegen dit besluit staat geen beroep open, wel kan klager een rechterlijke procedure beginnen.

 

groene hesjes jong-leren