Maatschappelijke stages

Al jaren lang doen er veel scholieren mee met Huttenbouwdorp Noorderhout voor hun maatschappelijke stages. Gemiddeld zijn er zo’n dertig tot veertig jongeren die meedoen en meehelpen. Wat we altijd terughoren is: een ontzettend leuke en leerzame tijd. Jullie krijgen verschillende taken en opdrachten en helpen de leiding waar nodig, zoals bij de spelactiviteiten. De trainees en stagescholieren hebben een eigen tent. Er is uiteraard een speciaal contactpersoon gedurende het huttenbouwdorp. Alle formulieren van school voor de stage worden op de school zelf in orde gemaakt.

Meer weten of je aanmelden, bel dan 06 53 18 18 53 of stuur een mail naar contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl of gebruik het aanmeldformulier op https://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/huttenbouwdorp/inschrijven-jongeren-trainees-stagiairs/ óf neem contact op met de stagecoördinator van je school.