Ondanks corona toch een geslaagd huttenbouwdorp 2020

Beste kinderen, ouder/verzorgers, vrijwilligers, trainees, stagescholieren, stafleden,

Anders dan anders, wel geslaagd

Eerlijk gezegd hadden we ons 10-jarig jubileum anders voorgesteld …. De woensdag hebben we zelfs moeten afgelasten vanwege de regen en de storm. Maar ondanks de corona maatregelen en het slechte weer is het toch een geslaagd feest geworden. We horen gelukkig tot dusver alleen maar positieve geluiden van jong en oud. Volgend jaar kan er hopelijk weer een ‘echt’ huttenbouwdorp komen waarbij de kinderen ook kunnen blijven slapen in de eigen hut.

Extra attractie: Bungee Trampoline

Vanwege het jubileum hadden we als extra attractie de Bungee Trampoline. Deze was zeer populair en de kinderen waren unaniem dat de trampoline volgend jaar moet terugkomen … we hebben er zelf ook al over nagedacht maar we gaan nog niets verklappen ….

Corona nazorg

Voor zover wij hebben gezien zijn de corona maatregelen meer dan voldoende opgevolgd. Ieder dank voor de medewerking. Als u of uw kind(eren) komende tijd corona gerelateerde klachten krijgen, moet u zich laten testen. Bij een positieve test verzoeken wij u om contact op te nemen met de organisatie. In overleg met de gemeente zal naar bevind van zaken gehandeld worden.

Kijk en like nog even op Facebook!

Op onze facebook pagina  https://www.facebook.com/HuttenbouwdorpNoorderhout  hebben we enkele leuke foto’s geplaatst.

Ook dank aan de sponsors

Gelukkig ondersteunen elk jaar weer vele sponsors ons. Dit jaar willen wij de volgende sponsors speciaal in het zonnetje zetten: Wijngo met dank voor de snelle service, Supermarkt Plus aan het Hogendorpplein voor de prima service, alle medewerkers van de gemeente Gouda en Cyclus en Promen voor hun inzet en flexibiliteit, en Migag Koreaans eten aan de Markt voor het heerlijke eten.

Dank voor het meehelpen

Ook dit jaar waren er weer veel vrijwilligers die extra hebben meegeholpen. Onze dank hiervoor! Als vrijwilligersorganisatie kunnen wij niet zonder de hulp van de ouders en stafleden en alleen met elkaar kan het elk jaar weer een succes worden. Veel dank ook weer aan de EHBO Vereniging Gouda.

Graag weer tot ziens …

De vakantie is voorbij, iedereen dank voor de mooie tijd met elkaar, iedereen graag weer tot ziens, en bewaar de goede herinneringen en graag weer tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,

Organisatie Huttenbouwdorp / Zomerdagendorp Noorderhout

 


We hebben nog overleg met de gemeente Gouda, maar gisteren is bekend geworden dat ons collega huttenbouwdorp Goverwelle, met wie wij al lang en goed samenwerken, een vergunning van de gemeente Gouda heeft gekregen. Dat maakt het waarschijnlijk dat ook het Huttenbouwdorp/Zomerdagendorp Noorderhout een vergunning zal krijgen. Dus … alles uiteraard nog onder voorbehoud dat we de vergunning krijgen … maar de inschrijving zal starten as. woensdag 22 juli om 17.00 uur. Het inschrijvingsformulier zal dan geplaatst worden op https://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/huttenbouwdorp/inschrijven/. De data zijn dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 augustus 2020, dat is in de laatste week van de zomervakantie.

Jongeren, trainee’s en maatschappelijke stagiaires zijn ook welkom! Eerder meegedaan als bouwer? Of je zoekt een leuke stageplaats? Of je wilt je vakantie leuk en zinvol besteden? Schrijf je dan ook in! Er zijn al altijd veel leeftijdgenoten en de sfeer is altijd prima.

We hopen op een zonnige, mooie en leuke afsluiting van de zomervakantie … !

Gouda, 17 juli 2020

 


Beste ouders en kinderen,

Zoals bekend heeft de overheid de corona maatregelen versoepeld. Ook de gemeente Gouda heeft alle organisatoren eind juni laten weten, dat kinderevenementen in augustus weer zijn toegestaan onder andere indien aan specifieke gezondheidsmaatregelen is voldaan. We hebben daarom een plan ingediend voor een alternatief zomerevenement, “Huttenbouwdorp/Zomerdagen Noorderhout 2020”, met drie dagen allerlei buitenactiviteiten. De gemeente is positief over onze plannen en hard aan het werk met alle vergunningstechnische zaken.

De data zijn dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 augustus 2020, dat is in de laatste week van de zomervakantie.
De locatie is als altijd de geweldige Natuurspeelplaats Noorderhout.
Activiteiten: vier aquabanen op woensdag, Expeditie Robinson, veel sport en spel, bijenhotels en bijenballen maken, kindercircus, levend stratego, lasergamen, de Bungee Trampoline op de donderdag, zandkastelen maken en een timmerplaats met hout en spijkers voor wie toch wil timmeren. De donderdag sluiten we weer traditioneel af met gezamenlijk eten.
Dit jaar dus geen echt huttenbouwen met allemaal hutten. Ook blijven de kinderen dit jaar niet slapen. Maar we hopen zo toch nog een paar leuke dagen voor jong en oud te kunnen organiseren!

Er zal een aantal preventie maatregelen gelden, vooral voor de volwassenen, waarover later meer. Ook is het aantal kinderen kleiner dan normaal. Alles is uiteraard nog onder voorbehoud, maar dan bent u op de hoogte. Zodra de inschrijving start krijgt iedereen bericht.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout

Gouda, 11 juli 2020

 


Beste ouders, kinderen, vrijwilligers,

Zoals bekend zijn vanwege de corona maatregelen grootschalige evenementen vooralsnog niet toegestaan. Hiervoor hebben wij alle begrip: ook wij vinden dat er geen onnodige gezondheidsrisico’s genomen kunnen worden.

Maar in overleg met de gemeente Gouda hebben we een plan ingediend voor een leuk en kleinschalig ‘Zomerdagen Noorderhout 2020′ voor de kinderen, met allerlei activiteiten in de buitenlucht. Het zal in de laatste week van de zomervakantie zijn en op de Natuurspeelplaats Noorderhout.

In het plan zijn ook corona voorzorgsmaatregelen genoemd. Die gaan we bespreken met de gemeente en andere instanties. Alles is dus nog onder voorbehoud: uiteindelijk bepalen de corona risico’s of de gemeente toestemming geeft.

Heeft u nog ideeën? Stuur uw suggesties naar contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl.

We houden u (en de kinderen) op de hoogte ….

NB De Bungee Trampoline is er bij ….

Gouda, 11 juni 2020