Vorige huttenbouwdorpen: 2012 verdere groei

Van de website uit 2012:

“TERUGKIJKEND …

Afgelopen zomer is er wederom een geslaagd huttenbouwdorp georganiseerd voor de kinderen uit de wijk. Stichting Wijkteam Plaswijck heeft als initiator en organisator bewust gekozen voor dit wijkevenement en besteed hieraan graag een deel van haar wijkbudget.

Hierbij hebben vele vrijwilligers en organisaties meegeholpen. Wij danken ook de gemeente Gouda, Cyclus en Mozaïek Wonen voor hun hulp en ondersteuning. Ook hebben voor de eerste keer middelbare scholieren meegedaan om te helpen in het kader van hun maatschappelijke stage. Ook dat was een succes.

Vooral de gezamenlijke inspanning en saamhorigheid van de vrijwilligers/wijkbewoners was enorm. De kinderen, de ouders, verzorgers, grootouders, de vrijwilligers, relaties en instanties waren allen positief. En daar gaat het om!

Gezien de vele en zeer positieve reacties zal het Wijkteam Plaswijck volgend jaar weer een huttenbouwdorp organiseren.”

 

Flyer huttenbouwdorp 2012 wijkteam plaswijck